Stijn de Kleuver
Door Stijn de Kleuver

In mijn blogs zal ik de hardstyle-scene vanuit een sociologisch perspectief benaderen. Dit betekent dat ik het abnormale normaliseer en het gewone zal vervreemden. Het doel is om alle aspecten rondom hardstyle op een educatieve manier bloot te leggen, ter wille van het realiseren van meer begrip voor de scene. Hierbij verkondig ik geen waarheid. Mijn stukken zijn enkel essays – afgeleid van het Franse woord essayer: poging tot. Ze zullen velen vervelen, maar hopelijk voor anderen als voer voor het brein dienen.

Al langere tijd ben ik geobsedeerd door de tekst “Hardstyle is a Religion”. Achteloos wordt deze tekst op allerlei merchandise items geplakt, van petten tot zweetbanden en van waaiers tot T-shirts. Veel mensen zullen de tekst ervaren als cynisch en niet stilstaan bij enig verdere betekenis. Echter ben ik mezelf gaan afvragen of deze tekst ook letterlijk kan worden genomen. Kan hardstyle gezien worden als een religie?

“Here’s the situation, you’re being lied to. There is confusion but the truth is inside you. So take a moment to lock all your visions. Your heartbeat will guide you, the sound is religion”
– Brennan heart & Zatox (God Complex).

qlimax 2014
Nu gaat het zweverig worden, maar gelukkig is zweven voor de meesten onder ons niet zo erg. Als hardstyle in relatie wordt gebracht met religie moet eerst worden vastgesteld wat religie precies is. Religie wordt vaak gerelateerd aan religieuze instituten zoals het christendom en de islam. Echter zijn dit instituten gebaseerd óp religie. Religie zelf dient als een losstaand concept benadert te worden.

De functionele benadering van religie stelt dat alle religies zijn opgebouwd vanuit een fundamentele sociale samenhang. Religie vormt de collectieve identiteit en zorgt voor de morele leidraad in de gemeenschap. Het biedt zingeving en dient als cement voor de gemeenschap. Religie heeft in deze zin een F.I.F.O imago, het bepaalt wie je bent en waar je tot behoort, “Fit in or fuck off!” De Franse socioloog Émile Durkheim heeft vanuit de functionele benadering de volgende definitie van religie opgesteld:

“Religie is een gedeeld systeem van geloven en gebruiken gerelateerd aan het heilige, dat wil zeggen, zaken die losstaan van het profane of verboden zijn – door gedeelde geloven en gebruiken wordt men, en iedereen die hem aanbid, verenigd in een gemeenschap/kerk.”

hardstyle is a religion
In het eerste deel schrijft Durkheim “Religie is een gedeeld systeem van geloven en gebruiken.” Laten we voor de eenvoud aannemen dat ons gedeelde ‘geloof’ hardstyle is, niet in de zin van het geloven in een Opperwezen, maar wel dat het ons bindt. Onze ‘gebruiken’ zijn dan zaken als: het luisteren naar muziek, het bezoeken van festivals en beuken tegen de kick. Dit alles zorgt voor een krachtig gevoel van saamhorigheid.

Vervolgens stelt Durkheim dat deze geloven en gebruiken “gerelateerd zijn aan het heilige, dat wil zeggen, zaken die losstaan van het profane of verboden zijn.” Iedereen die een festival heeft bezocht kan beamen dat de intrede voelt als het betreden van een nieuwe wereld. Bij het betreden van een festival ontstaat impliciet een gedeeld systeem van geloof en gebruiken, die verschillen van de gewone wereld. Er wordt een grens overgestoken die het festival scheidt van de profane wereld. De drukkende sociale controle van thuis verdwijnt waardoor er een gevoel van vrijheid ontstaat. Zo durven we ons gewaagder te kleden en ongegeneerd uit ons dak te gaan. Ook zaken die in de gewone wereld verboden zijn, zoals drugs, worden ineens gedoogd. Het gemeenschapsgevoel dat een festival teweegbrengt kan je als persoon tot hogere sferen brengen, omdat het je nietig en onoverwinnelijk laat voelen. Festivals vormen een soort utopische ruimtes binnenin de seculiere wereld. Het is een plek waar men zich los kan maken van het erbarmelijke leven.

“I like to live in my own world. Fuck regular life, fuck a 9-to-5 job. I am told to enjoy every moment, every hour, every minute. That is what I do on Fridays and Saturdays. Why should I take life so seriously? I like what I like to do, being far from reality, cause I can’t stand society”
Showtek (FTS)

hardstyle is a religion 2
In het laatste deel van zijn definitie vermeldt Durkheim het volgende: “door gedeelde geloven en gebruiken wordt men, en iedereen die hem aanbidt, verenigd in een gemeenschap/kerk.” Het gaan naar festivals en het hebben van een gezamenlijk streven (hardstyle) is datgene wat ons bindt. Hoewel geografisch en demografisch iedereen verschilt, vormen we toch een community. De gewone wereld is een individualistische ruimte waarin het ieder voor zich is, maar tijdens festivals smelten we samen tot één gemeenschap. Als iemand ‘te hard gaat’ wordt er voor hem/haar gezorgd, eten en drinken worden gedeeld, en als vrienden uit het oog worden verloren zijn er altijd anderen die je opvangen. Festivals in het algemeen en hardstyle in het specifiek brengen een gevoel teweeg dat ondanks onze verschillen we allen verbonden worden door een zelfde geloof en passie.

One dream, one love, one vision. We all come together. We are one”
The Vision & Melissa Pixel (We R ONE)

“On the day we created hardstyle a new element was born. We’re all connected with each other through a universal language (…)”
– Nagoom (Element)

Als religie de verbindende factor is dat zorgt voor een collectieve identiteit en morele leidraad, dan kan hardstyle zeker gezien worden als een religie. Hardstyle heeft de gave om mensen van over de hele wereld te verbinden tot één hardstyle-community. Daarbij vormen festivals nieuwe werelden waarin het gemeenschapsgevoel sterker is dan waar dan ook. Het klinkt misschien absurd, maar hardstyle is in deze benadering zelfs religieuzer dan de traditionele religies, omdat het zorgt voor een krachtigere binding, een sterker gevoel van samenhorigheid en een massiever gevoel van eenwording.

“Music brings the prophecy, hardstyle is my true religion. Music helps me stand the storm, I don’t believe in superstition. I believe in living now, hardstyle is my religion”
– The Prophet (My religion)

Foto’s door: Heidie Focus

Reacties

  • Fran 18 januari 2016 - 18:20

    Geweldig artikel. Had soort gelijke vraagstellingen al vaker in me hoofd zitten. Het is mooier (IMO) dan de meeste religies en zeker een stuk vredelievender.

    Hardstyle all the way!

    Quote

Reageren