Hard News
Door Hard News

Welkom bij Hardnews.nl B.V.

In deze verklaring wordt nader toegelicht hoe Hardnews.nl B.V. data verzameld en wat er wordt gedaan om deze data zo goed mogelijk te beschermen.

Als we het in deze verklaring hebben over we, wij, ons of onze, dan bedoelen we daarmee Hardnews.nl B.V., geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 56539754 en gevestigd te Sint-Michielsgestel. Als we het hebben over u of uw, dan hebben het over u als bezoeker van deze website of gebruiker van onze diensten of producten. Tot slot refereren we vaker aan onze website, daarmee bedoelen we ‘hardnews.nl’.

Deze verklaring gaat over deels over de platformen waarop wij data verzamelen dus het kan voorkomen dat een deel van de informatie wat technisch is. We leggen alles natuurlijk zo duidelijk mogelijk uit maar mocht u toch vragen hebben, dan kunt u deze richten aan onze klantenservice via e-mailadres: info@hardnews.nl.

We verzamelen data op verschillende manieren

Wij verzamelen op verschillende manieren data van u als klant of gebruiker van onze website. Dat doen we niet alleen op de voorgrond maar ook op de achtergrond. De punten waarop wij gegevens verzamelen zijn als volgt:

Bij contactmomenten
Als u contact met ons zoekt slaan we ook een kleine hoeveelheid data op. Afhankelijk van de gekozen contactmogelijkheid kunnen wij uw e-mailadres, telefoonnummer en/of ip adres bewaren. Deze data wordt enkel gebruikt om terug te kunnen koppelen als dat van toepassing is.

Bij websitegebruik
Bij het gebruik van onze website volgen we u anoniem in het gebruik van onze website. Dat doen we door je cursor te volgen om vervolgens beter te kunnen bepalen wat onze klanten interessant vinden.

Afnemen diensten en/of reclame
Om producten bij u als klant te kunnen bezorgen vragen wij de volgende gegevens in onze webshop:

  • Volledige naam
  • Bedrijfsnaam
  • Bankrekeningnummer
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Social media kanalen

Waarvoor gebruiken we deze data

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren slaan we de eerder benoemde gegevens van u op. Dan doen we echter pas zodra u ervoor kiest producten bij ons af te nemen of wanneer u in de winkel een formulier invult. Wij gebruiken wij de data voor de volgende doeleinden:

  • Het afleveren van onze diensten
  • Reclame op onze website

Tevens gebruiken we de contactinformatie van uw aanvraag om te kunnen identificeren met welke persoon en/of met welk bedrijf we te maken hebben zodat we u snel en goed te woord kunnen staan.

Tot slot worden de gegevens gebruikt om een betalingsbewijs af te kunnen geven als dit relevant is en kunnen bepaalde gegevens worden gebruikt voor de, bij wet verplichte, belastingaangifte.

Hoelang bewaren wij data / opzegging

Website data blijft maximaal 2 jaar inzichtelijk voor ons maar dit is niet direct verbonden aan u aangezien de data geanonimiseerd is. Klantendata bewaren wij standaard 7 jaar.

Wilt u graag weten welke data wij van u hebben? Als u eerder bij ons diensten afgenomen heeft, dan kan dat heel gemakkelijk aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar onze klantenservice. Doorgaans ontvangt u drie dagen later een reactie met daarin alle data die wij hebben die is gelinkt aan uw e-mailadres. Wilt u compleet opzeggen? Laat dit ons weten via de klantenservice en alle data die aan u kan worden gelinkt, wordt dan verwijderd.

Bij wet heeft u recht op vergetelheid wat betekent dat wij uw gegevens niet onnodig mogen bewaren.

Externe partijen

Google
Via Google Analytics meten wij de prestaties van onze website. Google heeft haar eigen privacy verklaring waarin duidelijk is vermeld dat data die wordt vergaard eigendom is van de organisatie, dat zijn wijzelf in dit geval. Mochten de privacy normen versoepelen in het nadeel van onze bezoekers dan laten wij dit weten via deze verklaring of beëindigen wij de relatie naar ons inziens.

Facebook
Met de Facebook pixel op onze website meten we welke gebruikers op onze website komen om zo onze marketingcampagnes beter af te kunnen stellen. Mochten de privacy normen versoepelen in het nadeel van onze bezoekers dan laten wij dit weten via deze verklaring of beëindigen wij de relatie naar ons inziens.

Waar is uw data en hoe is deze beveiligd?

Via onze website bewaren wij de data versleuteld Nederland. Mocht het toch voorkomen dat data eventueel in de handen komt van mensen die niet zijn gelinkt aan onze organisatie middels een lek of hack brengen wij onze gebruikers daarvan op de hoogte. Tevens melden we dergelijke zaken bij Autoriteit Persoonsgegevens zoals de wet voorschrijft.

Cookies

Wij gebruiken ‘cookies’ om informatie te verzamelen over u en uw activiteit op onze website (hardnews.nl). Een cookie is een klein beetje data dat onze website opslaat op uw computer en elke keer opgeroepen word als u onze website, of een van de pagina’s ervan, bezoekt. Hierdoor kunnen we beter begrijpen hoe u onze website gebruikt en kunnen we in de toekomst content laten zien gebaseerd op uw voorkeuren.

Als u echter niet wil dat onze website ‘cookies’ opslaat op uw computer kunt u uw browser instrueren dergelijke ‘cookies’ niet toe te staan van onze URL (hardnews.nl). Dat betekent ook dat onze website niet in de perfecte hoedanigheid werkt en u niet kan voorzien van gepersonaliseerde content. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat dit niet cookies betreft geplaatst bij derden die uw surfgedrag monitoren, zoals bijvoorbeeld advertentieplatformen.

Wijzigingen in dit beleid

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Daarbij plaatsen we de gemaakte wijzigingen op deze pagina. Als u gebruikt maakt van onze diensten of producten na het ingaan van deze wijzigingen, geeft u daarmee aan dat u akkoord gaat met de nieuwe versie. Bij grote wijzigingen kunnen we opvallende mededelingen plaatsen of u anderszins attent maken op het nieuwe beleid, zoals de wet dat voorschrijft.

Minderjarigen

Wij slaan niet bewust data op van kinderen (bezoekers of gebruikers onder de leeftijd van 18 jaar oud). Kinderen onder deze leeftijd kunnen enkel diensten afnemen wanneer zij toestemming hebben van een ouder of voogd.

Bedrijfsoverdracht

In het scenario dat wij of onze inventaris worden bemachtigd of dat wij failliet gaan, kan het voorkomen dat uw persoonlijke informatie wordt overgedragen aan een derde partij. Gebruikers worden hiervan op de hoogte gebracht en stemmen in met het feit dat dit een optie is. Een nieuwe privacy verklaring kan dit als gevolg hebben.

Contact met ons

Heeft u nog vragen na het lezen van deze privacy verklaring? Wij staan u graag te woord om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Wij zijn gevestigd in Rosmalen aan de Kievitsven 26. Uiteraard staan we u ook via e-mail te woord: info@hardnews.nl.