Door

Read it in English here.

De afgelopen week is er bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) een als XTC verkochte tablet ingeleverd, waarin een zéér hoge dosering PMMA is aangetroffen die levensgevaarlijk is. Het gaat om een roze “schildvormige” tablet met aan beide zijden een superman-logo. In het verleden is door het DIMS al vaker voor deze stof gewaarschuwd. PMMA kan dus ook in andere pillen en poeders voorkomen. Een lijst van tabletten waarin door het DIMS-bureau het afgelopen jaar PMMA is aangetroffen is te vinden op de website www.drugs-test.nl.
mlqw2

Het verschil tussen MDMA en PMMA is dat de effecten van PMMA veel later optreden, waardoor de gebruiker de illusie kan hebben met een “lage dosis” MDMA van doen te hebben en een hoeveelheid bijneemt. Uren nadat een dosis PMMA is ingenomen kunnen dan ineens ernstige fysieke effecten optreden, zoals verhoogde hartslag en extreem verhoogde lichaamstemperatuur. In de afgelopen jaren zijn in binnen- en buitenland verschillende mensen overleden na het gebruik van drugs met PMMA. Voor PMMA is reeds eerder gericht gewaarschuwd, onder meer via drugsfora en relevante sites.

Gebruikers die in het bezit zijn van deze tabletten worden opgeroepen ze (anoniem) bij het DIMS ter analyse aan te bieden. Zie www.drugs-test.nl voor adressen. De meeste testcentra zijn echter pas weer open na de feestdagen. Gebruik van deze tabletten wordt hoe dan ook ten zeerste ontraden! Gebruik van XTC is nooit zonder risico. Wil je geen risico lopen, gebruik dan niet.

Landelijk zijn instellingen voor verslavingszorg en medische diensten op de hoogte gesteld en is men in opperste staat van alertheid.

Bron: Trimbos.nl

Lees het hier in het Nederlands.

Last week the DIMS (Drugs Information and Monitoring System) received a sold XTC pill which contained a really high dose of PMMA which can be lethal. It is a “shieldshaped” pill with a superman logo on both sides. The DIMS has found and warned for several other pills with this substance in the past. A list will all the PMMA pills can be found on the website: www.drugs-test.nl.
mlqw2

The difference between MDMA and PMMA is that the effects of PMMA occur way later creating the illusion that the users have taken too little of a dose. This means people will increase the quantity. Hours after the PMMA pill is taken several severe physical effects can occur such as increased heart rate and extremely high body temperatures. In the past few years, both in and out of the country, several people have died after taking PMMA. There have been several other warnings for PMMA on drugsforums and websites.

Users in possession of the pills are asked to anonymously donate these to the DIMS for analysing. Look on www.drugs-test.nl for places to do so. Most test facilities are however closed for the holidays. Use of these pills is extremely dissuaded. If you don’t want to be put at risk, don’t use them.

Facilities and other medical services have been alerted and are put at caution.

Source: Trimbos.nl

Reageren