Door

Read in in English here.

Vind je het ook niet vervelend als je op een festival bent en je graag je vrienden wilt vertellen waar je bent, maar je geen bereik hebt door de vele mensen die aanwezig zijn? Events worden groter en groter en zelfs met toegevoegde mobiele torens en Wi-Fi punten, is de kans nog steeds groot dat je geen enkel bereik hebt. Gelukkig biedt Firechat uitkomst.

De app heeft een hoop aandacht verkregen het afgelopen jaar door Burning Man en tijdnes de overheidsprotesten in Hong Kong. Firechat is een app die het mensen mogelijk maakt om berichten te sturen en ontvangen, zelfs als er geen Internet connectie of bereik beschikbaar is.

Hoe werkt het?
De app gebruikt de Bluetooth en Wi-Fi mogelijkheden van je smartphone om een zogeheten “mesh network” van verbonden telefoons te maken. Dit betekent dat als jij (A) een bericht wilt sturen naar een vriend (D) op een festival bijvoorbeeld, dat je telefoon het bericht via de telefoons van personen B en C verstuurd, die tussen jullie instaan, om zo uit te komen bij D. Het mooie eraan is dat je telefoon niet het mobiele netwerk hoeft te gebruiken. Hoe meer telefoons in een ruimte zijn, hoe meer telefoons verbonden kunnen worden aan het “mesh network” en hoe sterker de verbinding wordt.

Firechat dankt haar succes aan recente verbeteringen van relatief oudere technologie. Toentertijd waren er simpelweg nog niet zoveel mensen met smartphones die gezamenlijk een functionerend netwerk konden maken, maar vandaag de dag heeft bijna iedereen er wel eentje. Een andere beperking was het feit dat Bluetooth een zeer beperkt bereik had. Maar vandaag de dag kunnen Bluetooth en peer-to-peer Wi-Fi afstanden bereiken van 35 tot 65 meter.

De app, en mesh technologie over het algemeen, staan nog in de kinderschoenen, maar we kunnen niet wachten om hier meer van te horen in de nabije toekomst.

Bron: Billboard.comDon’t you hate it when you’re at a festival and you try to reach your friends to tell them where you are, but your service is gone because of the many people there? Events get bigger and bigger and even with added cell phone towers and wi-fi setups, chances are you’ll lose any signal. But Firechat comes to the recue.

The app gained a lot of attention this year during Burning Man and at the government protests in Hong Kong. Firechat is an app that enables people to send and receive messages even when no Internet connection or cellular phone coverage is available.

How does it work?
The app utilizes a smartphone’s Bluetooth and Wi-Fi capabilities to build what’s called a “mesh network” of connected phones. This means that if you (A) want to send a message to a friend (D) at a festival for example, your phone will send the message through the phones of person B and C, who are standing in between you, to get to your friend (D). The best thing is that it doesn’t have to utilize the cell network. Essentially, the more phones in one area, the more phones are able to be chained to the network as a whole, and the stronger the connection gets.

Firechat has become successful thanks to recent improvements in relatively older technology. Back then there wasn’t the required density of smartphone users to create a functioning network, while nowadays almost everyone has one in their possession. Another limitation was the fact that Bluetooth had a very limited range. But nowadays Bluetooth and peer-to-peer Wi-Fi can reach 35 to 65 meters.

The app, and mesh technology as a whole, are still relatively in their infancies, but we would definitely like to see more of this in the near future.

Source: Billboard.com

Reageren